Tiistai 23.07.2024
Nimipäivät: Olga, Oili

Tuuli:
 

Tyryn akkupurkaamosta ja Hattelmalan sairaalan kaatopaikasta kaivataan tietoja

Hattelmalanharjun tärkeällä pohjavesialueella (I-luokka) sijaitseva Tyryn akkupurkaamo on merkitty Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesien suojelusuunnitelmassa A-luokan riskikohteeksi. Alueen välittömässä vaikutuspiirissä on Kylmälahden pohjavedenottamo. Lähellä sijaitsee suljettu Tyryn maankaatopaikka, jota on maisemoitu.

Hämeenlinnan kaupungin tilaamassa vanhojen kaatopaikkojen tarkkailussa vuonna 2016 havaittiin Tyryn akkupurkaamon luona pohjaveden pilaantuneisuutta. Ammoniumtyppipitoisuus sekä kaikki tutkitut raskasmetallipitoisuudet ylittivät pohjavettä pilaaville aineille annetut ympäristönlaatunormit moninkertaisesti.

Vedessä todettiin lisäksi pohjavesien taustapitoisuuteen nähden 5?10-kertaisesti kohonnut pitoisuus orgaanisia halogeeniyhdisteitä (AOX) sekä pieni pitoisuus liuotinaineisiin kuuluvaa m- ja p-ksyleeniä. Pintaveden laatuun kaatopaikka-alueella ei todettu olevan vaikutusta.

Hattelmalan sairaalan kaatopaikka ja Tyryn akkupurkaamo tutkitaan valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmassa, jota toimeenpanee Pirkanmaan ELY-keskus. Kohteet valikoituvat ohjelmaan priorisointipisteytyksen perusteella ja Hämeenlinnan kohteet ovat 40 eniten pisteitä saaneiden kohteiden joukossa koko maassa. Tutkimusten kustannukset jaetaan valtion (70 %) ja Hämeenlinnan kaupungin (30 %) kesken.

Kohteiden maastotutkimukset käynnistyvät viikolla 36. Vanhoilta hämeenlinnalaisilta kerätään vielä sitä ennen tietoa Hattelmalan sairaalan kaatopaikan, Lapion tilan puutarhan kaatopaikan ja Tyryn akkupurkaamon tarkasta sijainnista sekä siitä, mitä näille alueille on aikanaan kuljetettu. Varsinkin henkilöiden, jotka ovat kuljettaneet jätteitä, toivotaan kertovan tietojaan.

Hattelmalan sairaalalla oli ennen laajahkoa puutarha- ja viljelytoimintaa sekä oma sikala Lapion tilalla. Näistä toiminnoista syntyneet jätteet, ja todennäköisesti myös jossakin määrin yhdyskuntajätettä, sijoitettiin Hattelmalan harjun suppaan, joka hävisi moottoritiejärjestelyjen myötä 1960-luvun alussa. Kaatopaikka on sijainnut tärkeällä pohjavesialueella. Alue on peittynyt osin ja maisemaa on muotoiltu melko paljon.

Tyryn akkupurkaamon jätteitä on joidenkin tietojen mukaan viety maankaatopaikalle tai ainakin sen läheisyyteen. Akkupurkaamon sijainnista ei ole varmaa tietoa. Joidenkin henkilöiden mukaan alueella on ollut myös autokorjaamo. Kohteen arvellaan olleen nykyisellä PaintBall-harjoitusalueella.

Tietoja kohteista voi toimittaa Hämeenlinnan kaupungille sähköpostitse osoitteeseen heli.jutila@hameenlinna.fi.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.