Sunnuntai 19.05.2024
Nimipäivät: Emilia, Emma, Mila, Amalia, Emmi

Tuuli:
 

Kirjasto sai kiitettävän kaupungin asiointikyselyssä

Hämeenlinnan kirjastolla on syytä hymyyn. Asiakkaat kokevat palvelun kiitettäväksi.

Hämeenlinnan kaupunki toteutti tammi?helmikuussa kyselyn, jolla selvitettiin asiakkaiden näkemyksiä kaupungin asiointipalveluista. Kysely toteutettiin samanaikaisesti useissa kaupungin yksiköissä.

Asiakastyytyväisyyskyselyn ohella toteutettiin asiointipalveluissa työskentelevälle kaupungin henkilöstölle. Molemmilla kyselyillä kartoitettiin asiointipalveluiden nykytilaa kaupungin asiointipalvelun kehittämistyön pohjaksi.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn kerättiin vastauksia sekä käyntiasiakkailta että asiakkailta, jotka asioivat sähköpostin, puhelimen, chatin tai sosiaalisen median välityksellä. Kyselyyn tuli 190 vastausta, joista noin kolmannes tuli kirjaston asiakkailta.

Valtaosa kirjaston vastaajista oli yli 55-vuotiaita kirjastopalveluiden aktiivikäyttäjiä. Lähes puolet vastaajista käy kirjastossa viikoittain ja kolmannes kuukausittain.

Asiakkaat antoivat kyselyssä kirjaston asiointipalvelulle kouluarvosanaksi kiitettävän. Peräti 98 prosenttia vastaajista piti kirjaston aukioloaikoja hyvinä. Kirjastossa käyvien mieluisimpia asiointikanavia ovat puhelin ja sähköposti. Avoimissa vastauksissa kirjastoa kiiteltiin asiantuntevasta ja ystävällisestä asiakaspalvelusta.

Kyselyt toteutti Laurean ammattikorkeakoulun opiskelija osana opinnäytetyötään.

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto osallistui viime vuonna myös valtakunnalliseen yleisten kirjastojen käyttäjäkyselyyn, jossa vastaukset olivat hyvin saman suuntaisia kuin tänä vuonna toteutetussa kaupungin kyselyssä.  Valtakunnalliseen kyselyyn vastasi 578 Hämeenlinnan kirjaston asiakasta. Hämeenlinnan kirjasto sai asiakkailta toiminnastaan kokonaisarvosanaksi 8,80.

Valtakunnallisessa kirjastokyselyssä yli puolet vastaajista arvioi kirjaston palvelujen vaikuttaneen erittäin paljon tai melko paljon työhön, opiskeluun ja muuhun toimintaan. Lähes yhtä monella kirjasto lisäsi lukuharrastusta.

80 prosenttia koki kirjaston parantaneen heidän elämänlaatuaan ja yli 70 prosenttia sai kirjastosta virikkeitä vapaa-aikaansa ja harrastuksiinsa sekä apua tiedon etsimisessä. Viidennes vastaajista oli saanut kirjastosta sosiaalisia kontakteja ja melkein yhtä moni kertoi tietoteknisten taitojensa kohentuneen kirjastossa.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.