Maanantai 22.04.2024
Nimipäivät: Alina

Tuuli:
 

ÄÄNESTYKSIÄ JA ERIÄVIÄ MIELIPITEITÄ: Kouluverkkoa koskevat muutokset yksityiskohtaisesti

Hattelmalantien varteen Tavastian kampukselle päätettiin jo vuonna 2016 sijoittaa tuleva suurlukio. Nyttemmin päätöksenteko on saanut uusia käänteitä, mutta lautakunta päätti taas eilen vuoden 2016 mukaisesti.

Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta äänesti eilen useista muutoksista oman toimialansa palveluverkkoa koskevaan päätösesitykseen. Reska.fi julkaisee ohessa toimialan viranhaltijan keräämän koosteen pohjalta kouluja ja lukioita koskevan tietopaketin jossa mukana ovat muutokset, äänestykset jotka eivät johtaneet alkuperäisen esityksen muuttumiseen ja myös kuka on mitäkin äänestänyt.

Miemalan koulu

Lautakunta päätti yksimielisesti korvata esityksen: ?Miemalan koulu jatkaa toimintaansa toistaiseksi, mutta koulurakennusta ei peruskorjata. Peruskorjaus edellyttää, että alueella on nähtävissä merkittävää kasvua alakouluikäisten ikäluokissa.? esityksellä? Miemalan koulu jatkaa toimintaansa. Koulurakennusta ei peruskorjata nyt. Koulurakennusta pidetään yllä kuitenkin tarvittavilla toimenpiteillä, jotka edesauttavat koulun mahdollisuuksia palvella koululaisia mahdollisimman pitkään. Peruskorjaus tai uudisrakennus tehdään, kun alueella on nähtävissä alakouluikäisten määrän kasvua.?

Keskustan yläkoulu- ja lukioratkaisu

Keskustelun kuluessa Jukka Jokinen teki seuraavan ehdotuksen: korvataan esitys ?Keskustan yläkoulu- ja lukioratkaisussa edetään vaihtoehdon kaksi pohjalta. Kaurialan koululle rakennetaan uudisrakennus purettavan Kaurialan koulun paikalle. Lyseon koulu siirtyy pysyvästi verkatehtaalle. Kaurialan lukio ja Lyseon lukio jatkavat nykyisissä tiloissa. perusteluna ovat ratkaisun edullisemmat kokonaiskustannukset. Mikäli tämä ratkaisu toteutuu, esitämme lisäksi, että tutkitaan mahdollisuus Koulutuskuntayhtymä Tavastian Jaakonkadulla sijaitsevan koulukiinteistön (nykyinen Vanajaveden opiston tila) hankkimiseksi Hämeenlinnan kaupungille. Tämä tukisi Koulutuskuntayhtymä Tavastian taloudellista tilannetta ja mahdollistaisi Vanajaveden opiston siirtämisen Hattelmalantien kampukselle.? esityksellä ?Vaihtoehto 2 esitystä ei toteuteta (ns. kahden lukion malli, sivu 18),  vaan lukiokoulutuksen ja yläkoulujen palveluverkko toteutetaan vaihtoehto 1 mukaan. 1. vaihtoehto: Vuonna 2016 tehdyn päätöksen mukainen ratkaisu. Tässä vaihtoehdossa Lyseon lukio ja Kaurialan lukio siirtyvät yhtenä Tavastian lukiona Koulutuskuntayhtymä Tavastian kampukselle. Lukiokoulutuksen sijoittumispaikka on Hattelmalantien varressa oleva G-rakennus ja sen yhteyteen kaupungin tuella rakennettava uudisrakennus. Kaurialan koulu sijoittuu Kaurialan lukion tiloihin ja Lyseon koulu Lyseon lukion tiloihin. Tilat peruskorjataan ja niihin tehdään yläkoulujen tarvitsemat muutokset ja/tai uudisrakennukset. Tästä on Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston lainvoimainen päätös 9.5.2016 § 66. Lisäksi korostamme vaihtoehdon 1 erinomaisena etuna sitä, että kuraattorin ja kouluterveydenhoidon palvelut ovat Tavastian kampuksella saatavissa jokaisena koulupäivänä myös lukiolaisille.?

Ehdotusta kannattivat Viitanen, Taavela, Sorvari, Kylliäinen ja Heinonen. Asiasta äänestettiin. Esittelijän ehdotus sai 5 ääntä (Kankaanmäki, Ahonen, Virtanen, Jussila, Koivusaari) ja Jokisen ehdotus 6 ääntä (Viitanen, Heinonen, Jokinen, Sorvari, Kylliäinen, Taavela), jolloin päätökseksi tuli Jokisen ehdotus.

Merkittiin tiedoksi, että Antti Ahonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen perusteluna se, että
virkamiesesitys oli taloudellisesti kestävämpi ja palveluverkkokokonaisuuden kannalta parempi
ratkaisu Hämeenlinnan kaupungille. Merkittiin tiedoksi, että sivistys – ja hyvinvointijohtaja jätti päätöksestä eriävän mielipiteen perusteluna päätöksen merkittävästi korkeammat kokonaiskustannukset.

Lue myös: Suurlukio tulee Tavastian kampukselle, 9.5.2016.

Ortelan koulu

Keskustelun kuluessa Mia Heinonen teki seuraavan ehdotuksen: Korvataan esitys ?Ortelan koulu jatkaa toimintaansa toistaiseksi, mutta rakennuksia ei peruskorjata. Seurataan lasten ja nuorten määrän kehitystä itäisessä kantakaupungissa ja arvioidaan tilannetta uudelleen kun Hämeenlinnan yhteiskoulun uudisrakennus on valmistunut? esityksellä ? Ortelan koulu jatkaa toimintaansa niin että koulurakennuksia pidetään yllä tarvittavin toimenpitein, jotka edesauttavat koululaisten mahdollisuuksia opiskella Ortelassa mahdollisimman pitkään.? Ehdotusta kannattivat Kylliäinen, Koivusaari ja Taavela. Asiasta äänestettiin. Esittelijän ehdotus sai kolme ääntä (Kankaanmäki, Ahonen ja Virtanen) ja Heinosen ehdotus kahdeksan ääntä (Viitanen, Heinonen, Jokinen, Jussila, Koivusaari, Sorvari, Kylliäinen, Taavela). Päätökseksi tuli Heinosen ehdotus.

Siirin alueen varhaiskasvatus

Lautakunta päätti yksimielisesti korvata esityksen: ?Varataan Siirin alueelle asemakaavassa päiväkotitontti. ? esityksellä ?Varataan Siirin alueelle asemakaavassa Y tai YL-tontti varhaiskasvatusta ja/tai ala-asteopetusta varten.?

Alvettulan päiväkoti

Keskustelun kuluessa Kalle Virtanen teki seuraavan muutosehdotuksen: Korvataan esitys ?Alvettulan päiväkoti lakkautetaan elokuussa 2020, mikäli lasten määrä ei lähde kasvuun. Korvaava palvelu tarjotaan Hauhon kirkonkylästä. Asiakkaiden kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoista päivähoitoratkaisua, esim. perhepäivähoitoa niille, joiden työmatka suuntautuu Tampereen suuntaan.? esityksellä ?Alvettulan päiväkoti jatkaa toimintaansa toistaiseksi. Päiväkodin jatkoa arvioidaan uudelleen 2020 syksyllä.?

Ehdotusta kannatti Ahonen. Asiasta äänestettiin. Esittelijän esitys sai kuusi ääntä (Viitanen, Heinonen, Jokinen, Sorvari, Kylliäinen, Taavela) ja Virtasen ehdotus viisi ääntä (Kankaanmäki, Ahonen, Virtanen, Jussila, Koivusaari). Päätökseksi tuli esittelijän esitys.

Alvettulan koulu

Keskustelun kuluessa Kylli Kylliäinen teki seuraavan muutosehdotuksen: Korvataan esitys ?Alvettulan koulu lakkautetaan lukuvuoden 2021 alusta, mikäli lasten määrä ei lähde kasvuun. Oppilaat siirtyvät Hauhon yhtenäiskouluun perusteena on ikäluokkien pienuus sekä Alvettulassa, että Hauhon kirkonkylässä. Alvettulan koulurakennusta ei peruskorjata.? esityksellä ?Alvettulan koulua ei lakkauteta. Koulun säilyttäminen on alueen elinvoiman ja vetovoimaisuuden näkökulmasta välttämätön. Koulun tilanteeseen palataan 2021 ja siihen asti seurataan lasten määrän kasvun tilannetta.?

Ehdotusta kannatti Jussila. Asiasta äänestettiin. Esittelijän esitys sai viisi ääntä (Kankaanmäki, Ahonen, Virtanen, Sorvari, Taavela) ja Kylliäisen ehdotus viisi ääntä (Viitanen, Heinonen, Jussila, Koivusaari, Kylliäinen). Yksi (Jokinen) äänesti tyhjää. Äänet menivät tasan, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisee. Päätökseksi tuli esittelijän esitys.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.