Maanantai 26.02.2024
Nimipäivät: Nestori

Tuuli:
 

LINNAN KLINIKKA: Ryhmässä irti tupakasta

Ryhmäohjaus on yleisesti käytetty metodi tupakasta vieroituksessa. Ryhmäterapian tavoitteena on antaa tietoa ja opettaa uusia taitoja, luoda mahdollisuus sosiaaliselle oppimiselle, analysoida ryhmän jäsenten käyttäytymisen motiiveja ja synnyttää emotionaalisia kokemuksia.

Vieroitusohjelmissa käytetään yleisesti kognitiivis-behavioristista lähestymistapaa. Toisin sanoen pyritään vaikuttamaan yksilön tietoon, asenteisiin, käyttäytymiseen ja toimintatapoihin. Ryhmäohjelma on monipuolinen, joustava, etenee asteittain ja huomioi ryhmän tarpeet.

Ohjelmaa laadittaessa pyritään ottamaan huomioon myös osallistujien omia toivomuksia. Ryhmän koheesio eli ryhmän jäsenten kokema yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen tunne, on ryhmäohjauksessa keskeinen terapeuttinen tekijä.

Vieroitusryhmässä opetellaan katkaisemaan tupakointia ylläpitävät, ehdolliset reaktiot itsekontrollin avulla. Tehdään suunnitelmia mahdollisten houkutusten varalle. Asetetaan tietty päivämäärä tupakoinnin lopettamiselle. Varmistetaan sosiaalinen tuki ja seurantakontaktit.

Ohjelmaan liitetään usein myös nikotiinikorvaushoito tai vieroituslääke sitä tarvitseville sekä ravitsemusta ja painonhallintaa koskevia ohjeita ehkäisemään tupakoinnin lopettamisesta seuraavaa painonnousua.

Sopiva ryhmäkoko on noin 8?12 henkilöä. Kokoontumisten määrä vaihtelee käytännössä 6?10:een, ja kurssin kesto on vastaavasti 6?10 viikkoa kokoontumiskertojen määrästä riippuen. Käytännössä kukin kokoontumiskerta on noin 1,5 tunnin pituinen.

Kurssin aluksi tutustutaan toisiin kurssilaisiin, käydään läpi kurssin pelisäännöt, tehdään nikotiiiniriippuvuusteksti ja pohditaan lopettamisen hyötyjä ja haittoja. Kotitehtävänä osallistujat pitävät tupakointipäiväkirjaa, joita puretaan toisella tapaamisella. Toisin sanoen pohditaan päivikirjojen pohjalta, miksi tupakoit, miten voisit hallita tupakointiin houkuttelevia tilanteita ja millaisia vaihtoehtoisia toimintamalleja voisit opetella. Pohditaan myös, millaiset asiat tuottavat mielihyvää ja vahvistavat tupakoimattomuutta.

Kurssilla käsitellään riippuvuutta, vieroitusoireita sekä korvaushoitoja. Ryhmä voi tehdä yhteisen lopettamispäätöksen tai jokainen omansa. Kotitehtäväksi saat henkilökohtaisen motivaatiolistan laatimisen, eli kirjaat kotona ylös syitä tupakoinnin lopettamiseen. Nikotiinikorvaushoitoa tai vieroituslääkettä käyttävät saavat mukaansa hoito-ohjeet.

Kolmas tapaaminen järjestetään nopeammin, jo muutaman päivän kuluttua lopettamispäätöksestä. Tuolloin käydään läpi tilanne, kokemuksia tupakoimattomuudesta ja lopettamisen välittömät myönteiset tai kielteiset vaikutukset. Yhdessä käsitellään vieroitusoireita ja niiden hallintaa sekä vaihtoehtoisia toimintoja. Motivaatiolista käydään myös läpi.

Neljäs kokoontuminen on taas viikon kuluttua ja tuolloin käydään läpi jokaisen kokemuksia. Miten vaihtoehtoiset toimintamallit ovat toimineet käytännössä. Tästä siirrytään ylläpitovaiheeseen ja kokoonnutaan taas viikon kuluttua käymään läpi kokemuksia. Viimeisellä kokoontumisella on aika juhlia onnistunutta saavutusta.

Yksi arvokas päämäärä on jo saavutettu, jos ryhmäkokoontumiset jäävät positiivisina oppimiskokemuksina osallistujien mieleen ja luomaan pohjaa seuraavalle yritykselle.

Yhteistyössä: Linnan Klinikka, Jukka Orsmaa.

Tupakasta vieroitusryhmä aloittaa Linnan Klinikan Tuulosen toimipisteessä maaliskuun aikana. Ryhmän vetäjänä toimii Jukka Orsmaa. Lisätietoja: p. 044 2310905

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.