Sunnuntai 19.05.2024
Nimipäivät: Emilia, Emma, Mila, Amalia, Emmi

Tuuli:
 

KHSHP edellyttää olennaisia muutoksia valinnanvapauslakiin

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri yhtyy sellaisenaan Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kannanottoon sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta koskevasta lakiluonnoksesta.

Kannanoton keskeinen sisältö on, että valinnanvapaus terveydenhuollossa on tärkeä arvo ja väline palveluja kehitettäessä, mutta lakiluonnokseen edellytetään olennaisia muutoksia, jotta erikoissairaanhoidon päivystyskyky ja rakennemuutoksilla tavoitellut tulokset eivät vaarantuisi.

Lakiluonnoksesta on käyty sairaanhoitopiirien johtajien välillä hyvin paljon keskustelua, ja keskustelussa on ollut mukana myös muita sidosryhmiä. Sairaanhoitopiirien johtajien puheenjohtaja, KHSHP:n johtaja Hannu Juvonen uskoo, että laista on mahdollista saada vielä toimiva kokonaisuus.

? Lausuntoomme on asiantuntijanäkemyksemme perusteella kirjoitettu ne olennaiset muutokset pykälätasolla, joita lakiluonnokseen ainakin pitäisi tehdä, jotta sen olisi mahdollista edetä ja saavuttaa asetetut tavoitteet.

Keskeisimmät muutokset koskevat ristiriitaa, jonka lakiluonnos asettaa terveydenhuoltolaissa, päivystysasetuksessa ja keskittämisasetuksessa tavoitellun keskittävän rakennemuutoksen sekä asiakassetelillä nyt esitettävän kiireettömän erikoissairaanhoidon hajauttamisen välille.

? Arviomme mukaan asiakassetelillä lakiluonnoksessa annettavat palvelut koskisivat jopa 50 prosenttia erikoissairaanhoidon palveluista. Julkiset päivystysyksiköt ovat kuitenkin toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa päivystyskyvyn ylläpitäminen edellyttää resurssien keskittämistä näihin yksiköihin, kuten juuri on päätetty, Juvonen toteaa.

Neuvontaa, ohjausta ja vertailutietoa

Jotta asiakassetelit voisivat toimia lakiluonnoksessa esitetyllä tavalla, päivystävien yksiköiden määrää tulisi huomattavasti supistaa nykyisestä, mikä suurten välimatkojen Suomessa puolestaan vaarantaisi potilaiden terveyden.

? Siksi on tärkeää löytää tasapaino ja edetä maltillisesti. Toisaalta esitämme, että hoitoon pääsyn aikarajoja voitaisiin lyhentää asiakasseteleiden avulla. Nykyiset säädökset ovat jääneet jälkeen kansalaisten näkemyksistä siitä, mikä on kohtuullinen aika päästä hoitoon, Juvonen painottaa.

Sairaanhoitopiirien johtajat ja KHSHP painottavat myös, että vapaan valinnan toteuttamiseen asiakas tarvitsee neuvontaa, ohjausta sekä luotettavaa vertailutietoa palvelujen laadusta ja saatavuudesta. Juvosen mukaan lakiluonnoksen pykäliä on tältä osin täsmennettävä.

(Reska.fi)

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.