Tiistai 25.06.2024
Nimipäivät: Uuno

Tuuli:
 

Siirin kohuasfalttiasema pyörii taasen

Lupakäsittelyn vaiheet kaaviona (Suomen ympäristökeskus Syke).

Siirissä toimiva Peab Industri Oy:n asfalttiasema on käynnistänyt toimintansa tälle kesäkaudelle 2021.

Yhtiö on tiedottanut alueen asukkaita toimintakauden aloituksesta ja asemalla tehdyistä teknisistä muutoksista, joilla hajuhaittaa pyritään vähentämään.

Ympäristölupahakemuksen tultua ja lupaprosessin käynnistyttyä Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut on saanut kuulutettuun hakemukseen yli 60 muistutusta tai mielipidettä.

– Muistutusvaiheen jälkeen on saatu myös toiminnanharjoittajalta lisäselvitykset, kaupunki väittää.

Lisäksi luvan valmistelija on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) lausuntoa asfalttiaseman mahdollisista terveydellisistä vaikutuksista 31.5.2021 mennessä.

Ympäristölupahakemuksen jälkeen on Velssinmäelle asfalttiaseman läheiselle alueelle kohdistunut maa-aineslupahakemus.

Koska alueelle kohdistuu useita lupahakemuksia, voidaan lupamenettelyn eri käsittelyvaiheet sovittaa ajallisesti yhteen ja hoitaa mahdollisuuksien mukaan kerralla.

Lupakäsittelyt on nyt sovitettu yhteen ja Hämeen ELY-keskukselta on pyydetty päätöstä siitä, tarvitaanko tässä prosessissa ympäristövaikutusten arviointia (YVA) ja sovelletaanko sen myötä alueella ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia.

Mikäli ympäristövaikutusten arviointia tarvitaan, prosessi etenee vaikutusarvioinnilla.

Jos taas YVAa ei tarvita edetään lupakäsittelyssä kuuluttamisen kautta muistutusten, mielipiteiden ja lausuntojen jättämisen vaiheeseen, jonka kesto on 30 vrk.

Tässä vaiheessa muistutuksia ja lausuntoja voidaan antaa kohdistuen sekä maa-aineslupaan että ympäristölupaan ja molempien lupien ympäristön yhteisvaikutuksiin.

Tämän vaiheen jälkeen toiminnanharjoittajille annetaan uudelleen mahdollisuus jättää lisäselvityksiä, eli kuullaan lupien hakijoita.

Hämeenlinnan kaupunki toivoo, että lausunto- ja muistutusvaihe pystytään suorittamaan kesäkauden 2021 aikana ja siten syksyllä 2021 päätösvalmistelun kautta voitaisiin edetä maa-aineslupapäätökseen ja ympäristölupapäätökseen.

– Tässä yhteensovitetussa valmisteluprosessissa keskeisenä asiana on ratkaista esiin nousseen viihtyvyyshaitan merkittävyys, korostaa kaupunki.

Asfalttiaseman hajuhaitat ja mahdolliset terveyshaitat herättivät kaupunkilaisissa viime kesänä kovaakin arvostelua.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.