Keskiviikko 28.02.2024
Nimipäivät: Onni

Tuuli:
 

Nummelle kohoaa uuden ajan kyläkeskus

Nummen alakoulu suljettiin kevätlukukauden 2014 päätteeksi koulurakennuksen huonon kunnon ja sisäilmaongelmien vuoksi. Tuolloin alettiin suunnitella uutta rakennusta esiopetuksen ja yhtenäiskoulun tarpeisiin.

Esi- ja perusopetuksen  tilat suunnitellaan uusiksi oppimistiloiksi siten, että kukin oppimistila sisältää avoimen oppimisalueen, intensiivisen työn alueen ja hiljaisen työn alueen. Kiinteitä seinärakenteita tehdään mahdollisimman vähän, jotta tilat ovat joustavat ja monikäyttöiset.

Lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja Satu Aaltonen sanoi, että on ollut hienoa päästä suunnittelemana uutta rakennusta.

Lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja Satu Aaltonen sanoi, että on ollut hienoa päästä suunnittelemaan uutta rakennusta.

Tänään esitellyt suunnitelmat Nummen palvelukeskuksesta puolestaan sisältävät paljon laajemman, saman katon alle rakennettavan palvelujen kokonaisuuden. Lasten ja nuorten palvelujen tilaajajohtaja Markku Rimpelä Hämeenlinnan kaupungilta kuvailee tulevaa, kesäkuussa 2018 valmistuvaa palvelukeskusta Nummen?Jukolan alueen palvelut kokoavaksi kyläkeskukseksi.

? Palvelukeskuksen rakennettu ympäristö tukee paitsi lapsen ja nuoren kehitystä, myös eri-ikäisyyttä, hän sanoo.

Entisen Nummen koulun tontille Voutilaan kohoaa YIT:n ja Caverion Suomi Oy:n urakoima rakennus, johon sijoittuu esi- ja perusopetuksen lisäksi muun muassa liikunta- ja kulttuuripalveluja sekä ympärivuorokautinen itsepalvelukirjasto.

? Tilaratkaisuissa pitkälle tulevaisuuteen asti palveleva toiminnallisuus on ollut keskeinen suunnittelua määrittävä tekijä, toteaa kaupunginjohtaja Timo Kenakkala.

Vuosina 2016-2018 rakennettava Nummen palvelukeskus muodostaa valtakunnallisesti uudenlaisen palveluiden ja tilojen tehokkaan käytön maamerkin. Palvelukeskuksesta rakennetaan taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta tiennäyttäjä Hämeenlinnan julkiselle rakentamistoiminnalle.

Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala sanoo, että palvelukeskuksen suunnittelu oli vuorovaikutteinen prosessi.

Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala sanoo, että Nummen palvelukeskuksen suunnittelu oli vuorovaikutteinen prosessi.

? Kuuntelimme eri käyttäjäryhmiä ja tuloksena ei ollutkaan koulu, vaan palvelukeskus, hän toteaa.

Lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtajan Satu Aaltosen mukaan uuden rakennuksen suunnittelu on hienoa, koska silloin erilaiset tavoitteet voidaan hyvissä ajoin ottaa huomioon.

? Niitä ovat muun muassa turvallisuus, terveellisyys, toimivuus, luovuus, yhteisöllisyys ja oppimisympäristön modernisoituminen nykytarpeisiin, hän luettelee.

Vaikka päämäärä oli tiedossa, muutti lautakunta Aaltosen mukaan monta kertaa suuntaa. Tuloksena on hänen mielestään rakennus, jonka tilat palvelevat myös tiistaina hyväksyttyä uutta opetussuunnitelmaa, jolla määritellään yhtenäinen linja Hämeenlinnan perusopetukseen.

Nummen palvelukeskuksessa varaudutaan noin 950 perusopetusikäisen oppilaan yhtenäiseen peruskouluun. Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä tulee olemaan noin 550 ja vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä noin 400 oppilasta.

Tulevan yhtenäiskoulun rehtori Kati Hirvonen arvostaa kunnioittavaan vuorovaikutukseen perustuvaa kasvatusta ja opetusta.

Tulevan yhtenäiskoulun rehtori Kati Hirvonen arvostaa kunnioittavaan vuorovaikutukseen perustuvaa kasvatusta ja opetusta.

Opetussuunnitelmalla halutaan vahvistaa oppilaan aktiivista roolia oppimisessa ja oppirajojen ylittymistä eli ilmiölähtöistä oppimista.

Opetuspalvelujen palvelujohtaja Mika Mäkelä korosti myös, miten oppimisympäristön avulla voidaan vaikuttaa toimintaan.

? Tarvitsemme tulevaisuudessa maailmankansalaisia, taitavia ja monipuolisia ihmisiä, joilla on luovuutta ja yrittäjämäisyyttä.

Nummen palvelukeskukseen sijoittuvan yhtenäiskoulun rehtoriksi on nimitetty Ahveniston koulun nykyinen rehtori Kati Hirvonen. Hänelle uuden koulun ja palvelukeskuksen taustalla vaikuttava ajattelumalli on mieluisa.

? Lännen alueella meillä on jo nyt kantavana teemana periaate, jonka mukaan kasvatus ja opetus perustuu kunnioittavaan vuorovaikutukseen, Hirvonen luonnehtii.

Rakennus päätettiin jo kesäkuussa 2015 toteuttaa leasingvuokrausperiaatteella, johon liittyy kiinteästi elinkaariajattelu. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki maksaa rakennuksen ylläpidosta vuosittain noin 1,5 miljoonaa euroa. Kaupunki solmi rakennuksen käytöstä torstaina 20 vuoden sopimuksen 5 vuoden optiolla.

YIT on toteuttanut vastaavalla mallilla jo useita rakennuksia. YIT:n kaupunkikehityksestä ja yhteistyösuhteista vastaava johtaja Juha Kostiainen  kertoo, että kaupungin kannalta kyse on siitä, että käytön vuosikustannukset pystytään budjetoimaan tarkasti.

? Riskienhallinta on tässä mallissa toteutettu toisella tavalla kuin yleensä, eli ylläpitäjä vastaa realisoituvista, isoistakin riskeistä, jos niiden syyksi ei voida osoittaa suoranaista käyttövirhettä.

Nummen palvelukeskuksen rakentaminen alkaa kesäkuussa 2016.

Juha Reinikainen

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.