Maanantai 27.05.2024
Nimipäivät: Ritva

Tuuli:
 

Nopeusrajoitusten lasku ja suunnittelu läpikulkuliikenteen ohjaamiseksi Paasikiventielle etenee

Vanajaveden rannan ohittava Paasikiventie liittyy valtatie 3:een kauppakeskusten Tavastilan ja Goodmanin nurkilla.

Keskustan nopeusrajoitusten lasku nopeuteen 30 km/h Hämeensaaressa ja keskustan pohjoisosassa onnistuu ilman rakenteellisia muutoksia. Ajonopeuden alentaminen vaatii toisin sanoen vain nopeusrajoitusmerkit ja tiemaalauksia, arvioi Hämeenlinnan yhdyskuntarakenteen suunnittelupäällikkö Jenni Sabel joulun alla tekemissään viranhaltijapäätöksissä. Muutoskustannukset ovat yhteensä 4.500 euroa.

Kaupunkirakennelautakunta päätti kesäkuussa 2020 ottaa käyttöön 30 km/h nopeusrajoituksen keskustan ruutukaavan ja Hämeensaaren alueilla. Liikenteen ohjaussuunnitelmaa koskevien päätöstensä perusteluissa Sabel toteaa, että keskustan pohjoisosassa on monia pienipiirteisiä mukulakivipäällysteisiä katuja ja paljon kadunvarsipysäköintiä, alueen sisällä kaikki katuliittymät ovat tasa-arvoisia, eikä alueella ole erillisiä pyöräväyliä vaan pyöräliikenne tapahtuu ajoradalla muun ajoneuvoliikenteen seassa.

Alueen kadut liittyvät muuhun katuverkkoon liikennevalo-ohjattuina liittyminä tai niille on merkitty väistämisvelvollisuus kärkikolmioin. Kaupunkirakennepalveluissa on näin ollen arvioitu, ettei alueella ole tässä vaiheessa tarpeen toteuttaa erillistä rakenteellista hidastamista. Keskustan pohjoisosassa muutos koskee Koulukatua ja Niittykatua sekä Linnankatua, Saaristenkatua ja Sibeliuksenkatua välillä Niittykatu – Lukiokatu ja Rauhankatua välillä Koulukatu – Lukiokatu.

Hämeensaaressa muutos koskee Hämeensaarenkujaa, Hämeensaarentietä ja Uimarintietä. Alueella liikkuu paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä sekä erityisesti lapsia ja muita erityisryhmiä. Hämeensaaren kadut ovat lyhyitä tonttikatuja, ja alueen molemmat sisääntuloliittymät Paasikiventiellä ovat liikennevalo-ohjattuja. Hämeensaarenkujalla ja Hämeensaarentiellä ei ole erillisiä pyöräväyliä vaan pyöräily tapahtuu ajoradalla muun ajoneuvoliikenteen seassa.

Kaupunkirakennepalveluissa on näin ollen arvioitu, ettei alueella ole tässä vaiheessa tarpeen toteuttaa erillistä rakenteellista hidastamista. Alueelle kohdistuu myös kehitystyötä, joten tällä
hetkellä nykyliikenneverkon rakenteellinen parantaminen ei olisi taloudellisesti järkevää. Nopeusrajoitus toteutetaan myös Hämeensaaressa alueellisena rajoituksena Paasikiventien liittymissä, ja rajoitusta tehostetaan tiemerkinnöin. Toteutuksen jälkeen tilannetta seurataan, ja arvioidaan tarvittaessa uudelleen, päätöksessä todetaan.

Keskustaliikenteen kehittämisen strategisena tavoitteena on koota valtatielle 3 suuntautuvaa liikennettä jatkossa Paasikiventielle. Nykyiset pääkadut Arvi Kariston katu ja Lukiokatu puolestaan halutaan muuttaa niin sanotusta keskustakehästä paikallisiksi kokoojakaduiksi. Viipurintien poikkileikkausta ollaan tähän liittyen uudistamassa.

Kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri päättikin joulukuussa tilata suunnitelman Viipurintien yleissuunnitelmasta sekä Arvi Kariston kadun ja Lukiokadun ideasuunnitelmasta. Suunnitelman tekee Ramboll Finland Oy ja hankinnan arvo on vähän yli 22.000 euroa.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.