Perjantai 14.06.2024
Nimipäivät: Kielo, Pihla

Tuuli:
 

Lupa tuli, Wibitiä ei silti vielä Ahvenistonjärvelle

Ahveniston Olympiapuiston uuden visuaalisen ilmeen ovat suunnitelleet HAMKin muotoilulinjan opiskelijat Riku Rantaharju ja Samuli Arhippainen osana opiskelujaan, mentorina toimi Markku Piri. Materiaalin (c) Linnan Kehitys Oy / LUOTA -hanke.

Jutun kuvituksena käytetty osia Ahveniston Olympiapuiston uudesta visuaalisesta ilmeestä, jonka ovat suunnitelleet HAMKin muotoilulinjan opiskelijat Riku Rantaharju ja Samuli Arhippainen osana opiskelujaan, mentorina toimi Markku Piri. Materiaalin (c) Linnan Kehitys Oy / LUOTA -hanke.

Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonta on myöntänyt toimenpideluvat sekä Wibit-vesipuistolle että Flowpark-köysiradalle.  Ahveniston Olympiapuiston kehittäminen etenee, sillä kaupungin rakennusvalvonta on antanut asiasta myönteisen päätöksensä.

Ahveniston köysiradan ja vesipuiston määräaikaisista toimenpideluvista valittivat kaksi yksityishenkilöä sekä Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys. Rakennusvalvonta kuitenkin totesi, että näillä tahoilla ei ole valitusoikeutta. Alueen käyttäjä ei ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla asianosainen, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Myös Hämeen Ely-keskus valitti päätöksestä, siitä huolimatta että se rahoittaa alueen kehittämisestä vastaavaa Linnan Kehityksen LUOTA-hanketta. Ely-keskus nojasi valituksensa vanhaan rauhoituspäätökseen, joka ei ole kaupungin näkökulmasta enää ajanmukainen.

Ely-keskus ei myöskään perustellut valitustaan asianmukaisesti. Ely-perusteli valitustaan muun muassa sillä, että rauhoituspäätöksen määräyksissä kielletään kaikenlainen toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. Näin ei Ahveniston hankkeessa kuitenkaan tapahdu.

? Emme kävelleet Ely-keskuksen yli, vaan meillä on asian tulkinnasta erimielisyys. Lähtökohtana lupapäätöksille on se, että jos ei ole olemassa estettä, lupa on myönnettävä. Ahveniston hankkeet eivät aiheuta haittaa eliöstölle tai kasveille, kyseessä on hetkellinen visuaalinen muutos, joka ei muuta maisemaa pysyvästi, sanoo rakennusvalvontapäällikkö Sirkku Malviala.

Ely-keskuksella on tuoreimpaan päätökseen muutoksenhakuoikeus.

Linnan Kehityksen LUOTA-hanke ja Kaupunki lähtivät hakemaan Ahveniston alueelle yhteistyökumppaniksi yritystä vuonna 2014 julkisella ideahaulla, tavoitteenaan se, että alueen toimintoja pystytään ylläpitämään ja saadaan tarvittavaa osaamista alueen kehittämiseksi. Pelkästään maauimalan ja kahvilan toiminnot eivät kuitenkaan riitä kannattavaan liiketoimintaan ja siksi TG Ahvenisto Oy perusti toimintaideansa Wibit ja Flowpark -puistoihin.

? Vaikka kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimuksen yrittäjän kanssa, yrittäjä ei ole vielä allekirjoittanut sopimusta epäselvyyksien vuoksi. Meidän pelkomme on se, että jos yrittäjä vetäytyisi hankkeesta, maauimala menee kiinni, painottaa kaupungin tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki.

Maauimalan aukipitämiseen ei ole varattu tälle vuodelle määrärahoja.

TG Ahvenisto Oy:n toimitusjohtaja Aki Helander kertoo, että myönteisestä päätöksestä huolimatta Wibit-puistoa ei tulla järvellä ainakaan tänä kesänä näkemään. Wibit toimii vain maauimalassa ja perjantaisin se laajenee isommaksi Super-Wibitiksi. Suunnitelmana on, että Flowpark-köysiradasta avataan osa 11. heinäkuuta ja loput toiminnot myöhemmin heinäkuussa.

Rakennusvalvonnan perustelut toimenpidelupien myöntämiselle

  • Lupa on määräaikainen toimenpidelupa, eikä toiminta aiheuta alueelle pysyviä maisemallisia muutoksia tai haittoja. Natura-arviointi osoittaa, että Wibit-vesipuistolla ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia järven luontotyyppiin. Kysymyksessä on ilmalla täytettävä, vedessä kelluva vesipuisto kahdeksi kuukaudeksi kesäajasta. Se ei vahingoita kasvistoa tai eliöstöä, sen painot tulevat viiden metrin syvyyteen, jossa ei ole kasvustoa. Painoista tai täytettävistä elementeistä ei jää pysyviä jälkiä.
  • Köysiradan rakentamisesta ei siis ole luonnolle haittaa, aluetta tulisi muutenkin harventaa liiallisen puuston vuoksi, jotta kasvit (esim. kylmänkukka) pääsevät leviämään. Köysirata ei tule luonnonsuojelualueelle.
  • Autojen määrä ei lisäänny, parkkipaikkoja on käytössä saman verran kuin aiemminkin. Ahvenistolle on myös muita kulkureittejä niille, jotka jättävät autonsa kauemmaksi.
  • Ahvenisto on alun perin suunniteltu toiminnalliseksi alueeksi ja se sijaitsee jo rakennetussa ympäristössä, kaupungin keskustan kupeessa ja moottoriradan vaikutusalueella.
  • Ainutlaatuista Ahvenistoa halutaan elävöittää ja se on tarkoitettu kaikkien käyttöön, ei vain luonnonsuojelijoille. Kannattavan yritystoiminnan avulla maauimala pystytään pitämään auki.
  • Toimenpiteiden hyödyt ovat haittoja suuremmat. Toiminta tuo lapsille ja nuorille iloa sekä uuden liikuntamahdollisuuden. (Reska.fi)

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.