Keskiviikko 17.07.2024
Nimipäivät: Ossi, Ossian

Tuuli:
 

Kaupunginhallitus hajautetun parkkiratkaisun kannalle

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti maanantaina kantansa keskustan pysäköintiratkaisusta. Kanta on samalla kaupunginhallituksen esitys valtuustolle. Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon esityksessä keskustan pysäköintiratkaisuksi olisi valittu ensisijaisesti toriparkki edellyttäen, että yksityiset toimijat merkitsevät vähintään 300 toriparkin autopaikkaa erikseen määriteltävän merkintämaksun suuruisesti 31.12.2015.

Lisäksi esityksessä todettiin, että jos merkintäehto toriparkin osalta ei täyty, käynnistetään vuoden 2016 alussa hajautetun pysäköintiratkaisun valmistelu siten, että ensimmäisenä toteutetaan kiireellisen kehittämistarpeen kohteena oleva linja-autoaseman alue. Myös hajautetussa pysäköintiratkaisussa edellytettäisiin yksityisten toimijoiden sitoutumista merkintämaksulla vastaavasti kuin toriparkkiratkaisussa.

Keskustelun kuluessa Anna-Kaisa Häppölä (sd.) ehdotti, että: “ensimmäisenä toteutetaan kiireellisen kehittämistarpeen kohteena oleva linja-autoaseman alue. Keskustan pysäköintiratkaisuksi valitaan vaiheittainen toteutustapa, jossa ensimmäinen vaihe on huomioida tulevassa Engelinrannan kaavassa pysäköintilaitoksen sijoittaminen linja-autoaseman, Eteläkadun ja/tai Wetterhoffin kortteliin.

Rakentamisen tehokkuutta ja taloudellisuutta tulee laskea uudelleen, huomioiden mahdollinen maanpäällinen rakentaminen 2?3 kerrokseen sekä realistiset, toteutuneisiin laitoksiin vertailukelpoiset tuotto-odotukset ja todellinen oman pääoman tarve. Seuraavassa vaiheessa ja tarpeen niin vaatiessa varaudutaan Kaivoparkin laajennukseen, jonka kaava jo mahdollistaa.

Keskustan elinvoiman palauttamiseksi keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelmat tulee tarkistaa asiakaspysäköinnin säilyttämiseksi. Samalla tutkitaan mahdollisuus asukastunnuspysäköintiin, sekä aikarajoitettuun kiekkopysäköintiin keskusta alueella.”

Häppölän ehdotusta kannattivat Mauri Ojamäki (sd.), Kari Ilkkala (ps.) ja Teija Arvidsson (kd.). Äänestyksessä Isosuon pohjaehdotusta äänestivät Sari Rautio (kok.), Vesa Kaloinen (kok.) ja Juha Kallioinen (kok.). Häppölän esitystä äänestivät Ulla Appelroth (sd.), Sari Myllykangas (sd.), Mauri Ojamäki (sd.), Lulu Ranne (ps.), Kari Ilkkala (ps.), Teija Arvidsson (kd.), Anna-Kaisa Häppölä (sd.) ja Hannu Kärpänen (kesk.). Äänin 8?3 Häppölän esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Rautio, Kaloinen ja Kallioinen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. Siinä muun muassa todetaan, että: “toriparkista on mahdollista tehdä riittävän iso laitos, sen välittömässä läheisyydessä on kävelykatu liikekortteleineen, joissa on runsaasti kehityspotentiaalia ja se on keskeinen myös ajateltaessa velvoiteautopaikkojen järjestämistä. Edellä kuvatut suunnitelmat ja selvitykset osoittavat, että laitos on mahdollista järjestää liikenteellisesti ja toiminnallisesti ja että sillä on myös taloudelliset toimintamahdollisuudet?ydinkeskustassa torin alla sijaitseva pysäköintilaitos on osoittautunut monessa kaupungissa tärkeäksi veturiksi, joka on käynnistänyt sen läheisyydessä useita erilaisia asemakaavamuutoksia sekä asuin- ja liikerakennusten investointeja. Kehitys on ollut kaikkialla samansuuntainen ja usein ennakoitua nopeampaa.”

Juha Reinikainen

 

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.