Lauantai 13.04.2024
Nimipäivät: Tellervo

Tuuli:
 

GRAHN-LAASONEN: Työelämä vaatii yhä enemmän yrittäjämäisiä valmiuksia

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen puhui Hämeenlinnassa Lyseon lukion Yrittäjyysseminaarissa. Kuva: Reska.fi arkisto.

Arvoisat seminaariyleisö, hyvät lukiolaiset, yrittäjyyden ystävät,

Lukio on ainutlaatuista aikaa aikuisuuden kynnyksellä: se on mahdollisuus oppia monipuolisesti uutta, avartaa omia näköaloja, sivistyä. Lukiossa arvokasta on juuri se, että lukiossa voi opiskella monipuolisesti eri aineita, oppia laaja-alaisesti. Samalla voi heittäytyä uuteen ja etsiä omia kiinnostuksen kohteita. Luovan yrittäjyyden linja tarjoaa kaikkeen tähän erinomaisen väylän.

Lukiokoulutus uudistuu. Uusi lukiolaki on käsittelyssä eduskunnassa. Uusi lukio luo nuorelle vahvan pohjan tulevaisuuteen. Yleissivistykseen kuuluu se, että maailmaa täytyy osata tarkastella eri näkökulmista. Uusi lukio antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Lukion rakenne joustavoituu, kun käyttöön tulevat kurssien sijaa opintopisteet. Joustavammalla rakenteella mahdollistetaan aiempaa huomattavasti tiiviimpi oppiainerajat ylittävä yhteistyö.

Samaan aikaan laajasta ja monipuolisesta tiedollisesta yleissivistyksestä pidetään kiinni. Tulevaisuuden lukiota ei voi suorittaa tuntematta ja ymmärtämättä esimerkiksi historiaa. Yhdenkään aineen opiskelu ei tule muuttumaan valinnaiseksi, eikä uudistuksen fokus muutenkaan ole oppiaineiden välisissä suhteissa, vaan laajemmassa ajattelun ja toimintatapojen muutoksessa.

Tulevaisuuden lukio innostaa ja tukee. Yhdenkään nuoren oppimispotentiaalia ei saa hukata. Opiskelijat saavat jatkossa enemmän henkilökohtaista opinto-ohjausta. Sen avulla nuori pystyy suunnittelemaan opintojaan ja tähyämään korkeakoulujen avaamiin jatko-opintomahdollisuuksiin. Uudistuksen myötä erityisopetus tulee myös lukioihin.

Lukioaika on tulevaisuuden suunnan etsimisen ja jäsentämisen aikaa. Korkeakoulut useine opiskelualoineen voivat tuntua etäisiltä ja opiskelu korkeakoulussa vieraalta ja kaukaiselta ajatukselta. Siksi on tärkeää, että opiskelija saa jo lukio-opintojen aikana mahdollisuuden tutustua korkeakoulutukseen, eri aloihin ja opintojen edellyttämiin valmiuksiin. Jatkossa jokainen lukiolainen saa kurkistusmahdollisuuden korkeakouluun.

Myös työelämäyhteistyön ja yrittäjyyden merkitys lukiossa vahvistuvat. Tässä Hämeenlinnan lyseon lukio on ja sen luovan yrittäjyyden linja ovat olleet edelläkävijöitä. Te olette kymmenvuotisen historianne aikana olleet usean askelen edellä suomalaisen lukiokoulutuksen kehityksessä. Tämä antaa erinomaisen pohjan uudistuksen tuomien mahdollisuuksien täysimääräiseen käyttöönottoon.

Menestyäkseen Suomi tarvitsee yhä uusia yrityksiä ja yrittäjiä. Hyvien toimintaedellytysten lisäksi tämä vaatii suomalaisia, joilla on vahva palo yrittäjyyteen. Yrittäjäasenteen vahvistamisessa ja yrittämiseen kohdistuvan innostuksen tukemisessa yrittäjäkasvatuksella on keskeinen rooli. Vuosi sitten keväänä julkistimme opetus- ja kulttuuriministeriössä erilliset yrittäjyyslinjaukset, joiden tavoitteena on vahvistaa yrittäjyyden edistämistä kaikilla koulutusasteilla.

Yrittäjyyskasvatuksen keskeisin tavoite on opettaa lapsille ja nuorille myönteistä asennetta yrittämistä kohtaan. Se antaa myös vahvat perustiedot- ja taidot yrittäjyyteen sekä hyvän talouselämän tuntemuksen. Yrittäjyyskasvatuksen avulla voimme luoda vahvan pohjan yrittämiselle, kun tarpeellinen osaaminen ja tiedot ovat käden ulottuvilla jo peruskoulussa ja toisella asteella.

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan eri näkökulmista aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa sekä yleissivistävässä koulutuksessa opetetaan lapsille nuorille sekä yrittäjyyteen ja talouteen liittyviä perustietoja ja -taitoja että yrittäjämäisiä toimintatapoja! Toisella asteella ja korkea-asteella osaamista syvennetään ja mukaan tulevat myös yritystoimintaan liittyvät valmiudet.

Meneillään olevassa opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa vahvistetaan luokan- ja aineenopettajien valmiuksia talousosaamisen ja yrittäjyyden opetukseen. Olemme mm. vieneet opettajankoulutusfoorumin osallistujat yritysvierailuille. Tavoitteena oli lisätä opettajankoulutusfoorumin ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja näin luoda yhteistä tulevaisuuskuvaa muuttuvista osaamistarpeista. Päivä sai paljon kiitosta. Toivonkin, että pääsemme Suomessa tilanteeseen, jossa ajatus opettajan tai koululaisten vierailusta yrityksessä ei ole erikoistilanne!

Työ yrittäjämyönteisyyden vahvistamiseksi kantaa myös hedelmää. Nuorten asenteet yrittäjyyteen ovat radikaalisti positiivisempia kuin ennen. Jopa joka viides 18?24-vuotias suomalainen miettii yrittäjyyttä vaihtoehtona kolmen seuraavan vuoden kuluessa. Toisen tutkimuksen mukaan 44 prosenttia 15?24-vuotiasta on kiinnostunut tulevaisuudessa perustamaan yrityksen. Tästä olen vilpittömän iloinen!

Muuttuva työelämä vaatii meiltä kaikilta yhä enemmän yrittäjämäisiä valmiuksia. Luovuus, innovaatiokyky, vastuullisuus ja riskienhallinta yhdistettynä tavoitteelliseen toimintaan antavat lukio-opiskelijalle vahvan osaamisen työelämään. Luovuuteen, kulttuuriin ja luovaan osaamiseen pohjautuvat tiedot ja taidot antavat perustan, jolta lukiolainen voi jatkossa työskennellä hyvin laajasti eri toimialoilla. Luovuus on tulevaisuuden voimavara.

Haluan onnitella teitä kaikkia luovan yrittäjyyden linjan 10-vuotisesta taipaleesta ja kiittää arvokkaasta työstänne. Olen ylpeä siitä, että juuri meillä täällä Hämeessä on tällainen linja tarjolla nuorillemme. Kannustan myös teitä vastakin kehittämään linjaa aktiivisesti ja kunnianhimoisesti.

Antoisaa seminaaripäivää teille kaikille!

Sanni Grahn-Laasonen

Teksti on opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen puhe Yrittäjyys kasvattaa -seminaarissa, jolla juhlistetaan tänään 4.5. Hämeenlinnan lyseon lukion luovan yrittäjyyden linjan 10-vuotisjuhlaa.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.