Lauantai 18.05.2024
Nimipäivät: Erkki, Eero, Eerika, Eerik, Eerikki

Tuuli:
 

Jaarlin Päiväkodit Oy:n Sari ja Markku Järvinen vuoden yrittäjät Hämeenlinnassa

Pienet jappilaiset tarjoilivat Sari ja Markku Järviselle onnittelumaljat ja kakkukahvit jo ennakkoon. Kuva: Pasi Nuuttinen.

Hämeenlinnan Yrittäjät vuonna 2020 ovat Sari ja Markku Järvinen Jaarlin Päiväkodit Oy:stä. Tunnustuksen myönsi pk-yrittäjien paikallisyhdistys Hämeenlinnan Yrittäjät ry ja aluejärjestö Hämeen Yrittäjät ry.

Palkittu yritys joka tunnetaan nimellä JAP, tarjoaa yksityisiä ja yksilöllisiä päiväkotipalveluja kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona.

Sari Järvisen työ lastentarhaopettajana tuotti aikanaan lähtökipinän ja halun kehittää omaa konseptia. Yrittäjäksi ryhtyminen ei ajatusmallina pelottanut, olihan ekonomin opinnotkin joskus siintäneet silmissä.

– Viimeisimmässä työsuhteessa olin Suomi-Amerikka-yhdistyksen päiväkodin Enkkulan johtajana ja sen palvelujen kehittäminen kiinnosti suuresti. Meidän molempien rohkeutta ja sinnikkyyttä tarvittiin vuonna 2009 päättäessämme aloittaa sekä uudisrakennuksen suunnittelun Poltinaholle että uuden päiväkotiyksikön perustamisen Kankaantaan vanhalle koululle, jossa koulun toiminta oli juuri päätetty lopettaa. Alkumetreillä meillä oli 22 lasta hoidossa ja nykyään heitä on nelisensataa, laskeskelee Sari Järvinen.

– Olemme molemmat työskennelleet myös julkisella sektorilla. Itse olen toiminut lääkärinä esimies- ja hallintotehtävissä. Sarilla oli vahvoja kehittämisideoita palvelujen laadun ja sisällön suhteen. Minä olen auttanut parhaani mukaan kaikissa kiemuroissa, kertoo nykyään eläkkeellä oleva Markku Järvinen.

Jaarlin Päiväkodit toimii viidessä eri toimipisteessä, joilla on omat erityispiirteensä luonto-, liikunta- ja kielipainotteisessa palvelutarjonnassa. Metsäryhmät toimivat Aulangon ja Poltinahon yksiköiden yhteydessä. Metsäläiset ovat oikeasti luonnossa koko päivän, minkä mahdollistaa katukuvastakin tuttu Japin paku, joka vie lämpimän lounaan Hämeenlinnan mihin tahansa metsään tai puistoon.

Japin toiminnan kulmakivi on perustamisesta lähtien ollut lasten jakaminen pienryhmiin kaikessa toiminnassa lapsen koko hoitopäivän ajan. Päiväohjelman voi suunnitella monipuolisemmin ja joustavammin.

Pienissä ryhmissä on helpompi lähteä vaikkapa luontoon retkeilemään ja liikkumaan. Paitsi ohjattu toiminta myös ulkoilu, ruokailu ja siirtymätilanteet hoidetaan pienryhmissä. Pienryhmäpedagogiikka mahdollistaa myös lasten rauhalliset leikit päivän aikana ja ennen kaikkea jokaisen lapsen yksilöllisen huomioimisen.

– Uskon, että toinen syy suosioomme on se, että tuomme varhaiskasvatustyössä myös vieraat kielet mukaan. Englanninkielinen Enkkula ja ruotsinkielinen Jappebo tarjoavat palveluja niin natiivilapsille kuin suomenkielisillekin lapsille, joiden kielitaitoja halutaan jo pienestä pitäen petrata. Englantia käytetään jokaisessa lapsiryhmässä arjen tilanteissa sekä leikein ja lauluin. Jappebon suosio on yllättänyt meidätkin, iloitsee Sari Järvinen.

Laadukkaan palvelutason ylläpitäminen ei ole itsestään selvää, kun halutaan viedä omaa visiota eteenpäin. Se vaatii henkilöstöjohtamisessa yhteisen päämäärän iskostamista koko palveluketjuun. Tällä hetkellä JAP on noin 60 henkilön työnantaja. Hallinto on kevyt ja päiväkotitoimintaa eri yksiköissä vetävät tiimiesihenkilöt.

– Ratkaisevin lenkki on ollut tiimiesihenkilöt, jotka vievät toimintaa eteenpäin yhteisen pelikirjan mukaan. Henkilöstöjohtaminen korostuu tämänkaltaisessa vastuullisessa työssä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen mahdollistaa vain sitoutunut, innostunut ja taitava henkilökunta. Ilman nykyistä upeaa henkilöstöä ei Japissa vallitsisi näin iloinen, rento ja aidosti lapsilähtöinen tunnelma. Itselleni rekrytointi on haastavin laji tässä työssä. Kaikista ei välttämättä tule jappilaisia. Työ opitaan toteuttamalla kasvatus- ja opetustyötä jappilaisittain ja Japin yhteiset tavoitteet sisäistäen, kuvailee Sari Järvinen.

– Olen erittäin tyytyväinen työhöni, tämä on ihan best paikka, hehkuttaa haastattelun lomassa piipahtanut tiimiesimies Jutta Stoltenberg spontaanisti.

Jaarlin Päiväkodeilla on käytössään sekä kuntien myöntämä päivähoidon palveluseteli että Kelan yksityisen hoidon tuki. Palveluseteli varmistaa vanhemmille saman päivähoitomaksun kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Kelan yksityisen hoidon tukea voivat käyttää ne perheet, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää palveluseteliä.

– Palveluseteli on suurempien kaupunkien poliittinen ratkaisu. Kunnalle tämä on selvästi kalliimpi toimintamalli kuin aikaisempi, Kelan yksityisen hoidon tuella järjestetty yksityinen päivähoito. Emme suoranaisesti olisi palvelusetelimallia tarvinneet, mutta siihen piti lähteä mukaan muiden toimijoiden virrassa. Kaupunki päätti ottaa palvelusetelimallin käyttöönsä taatakseen kaikille perheille todellisen mahdollisuuden valita kunnallisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä, perheen tulotasosta riippumatta. Tällä alalla on hyvä olla niin kunnallisia kuin yksityisiä palveluja, ne täydentävät win-win-asetelmana toisiaan, toteaa Sari Järvinen.

– Asiakaskohtainen kustannusvertailu julkisen ja yksityisen toiminnan välillä on vaikeaa, mutta lienee yleisesti hyväksytty näkemys, että yksityiset toimijat tuottavat palveluita myös veronmaksajien kannalta edullisesti. Asiakkaiden eli perheiden valinnanvapaus on kuitenkin lisääntynyt palvelusetelin myötä, toteaa Markku Järvinen.

Jaarlin Päiväkodit JAP on paikallisesti vakiinnuttanut nimensä ja palvelunsa varsin hyvin. Puskaradio toimii ja markkinointi toteutuu lähinnä sosiaalisessa mediassa.

– Uudet asiakkaat kertovat useimmiten saaneensa tiedon ja suosituksen Japista ystäviltä, työkavereilta tai sukulaisilta.

Päivähoitosektori on Sari ja Markku Järvisen mielestä suhteellisen selkeä toimintakenttä, joka sisältää tarkat asetuksen ja lain mukaiset velvoitteet sekä omat valvontansa ja sääntelynsä.

– Olemme siihen jo aikaisemmissa työtehtävissämme julkisella puolella tottuneet. Kaupungin ja muiden valvovien viranomaisten tuelle sekä kannustukselle tarjoan kiitoksen sanoja. He ovat merkittävä osa tukiverkostoa ja yhteistyökumppaneita, toteaa Sari Järvinen.

– Olemme hämeenlinnalaisena perheyrityksenä yrittäjinä toimialalla, jossa yksityisellä sektorilla kolme suurta ketjuyritystä hallitsee valtaosaa markkinoista. Myös kaikki viisi lastamme ovat ainakin jossain roolissa työskennelleet Japissa ? johtajan sijaisuudesta pianistiin. Tänä vuonna avatussa Jap Tarvasmäessä meillä oli pulma: mistä ihmeestä tässä valtakunnallisessa opettajapulassa löydämme nopeasti pätevän ja sitoutuneen eskariopen? Luokanopettajatyttäremme pelasti tilanteen. Koemme oman toimintamme mielekkääksi keskisuurena paikallisena toimijana, kiteyttää Markku Järvinen.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.