Maanantai 22.04.2024
Nimipäivät: Alina

Tuuli:
 

Kanta-Hämeen pk-yritysten suhdanneodotukset laskivat selvästi

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat heikentyneet selkeästi. Kannattavuus tippuu ja huoli työpaikkojen säilyttämisestä kasvaa. Lähes joka kolmas pk-yritys arvioi suhdanteiden heikkenevän kuluvan vuoden aikana. Vain viidennes uskoo niiden paranevan.

Heikot näkymät ovat yhteneväiset niin Kanta-Hämeessä kuin koko maassakin. Olematon talouskasvu ja finanssipolitiikan kiristäminen pääosin veronkorotuksin laskivat suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun Kanta-Hämeessä arvoon -8. Kanta-Hämeen alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on laskenut syksystä 2014 selvästi, 20 prosenttiyksikköä.

Toimitusjohtaja Juha Haukka ennakoi investointien yhä vähenevän, jos yritysverotusta ei muuteta.

Toimitusjohtaja Juha Haukka ennakoi investointien yhä vähenevän, jos yritysverotusta ei muuteta.

Tiedot käyvät ilmi 10. helmikuuta julkistetusta Pk-yritysbarometrista, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Se perustuu koko maan osalta yli 4 400 pk-yrityksen vastauksiin. Kanta-Hämeen alueelta kyselyyn vastasi 194 yritystä. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

? Odotusten heikkeneminen on hyvin huolestuttavaa, sillä pk-yrityksillä on keskeinen rooli hyvinvoinnin ylläpitäjänä. On entistä tärkeämpää, että tulevalla vaalikaudella toteutetaan yrittäjyyden edellytyksiä vahvistavia uudistuksia pian, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.

Talouskasvun puuttuminen ja kotimarkkinoiden heikkous näkyy yritysten kannattavuudessa selvästi. Kanta-Hämeen saldoluku on nyt -14, kun sen hyvä taso on 30 yksikön luokkaa. Syksystä saldoluku aleni peräti 15 yksikköä. Pudotus oli suuri kaikilla toimialoilla, mutta erityisen suuri se oli rakentamisessa, jossa joka kolmas yritys näkee kannattavuutensa heikkenevän.

Odotukset investointien lähiajan kehityksestä romahtivat: Saldoluku oli -21, kymmenen vähemmän kuin syksyllä. Kaikilla päätoimialoilla on selvästi enemmän investointejaan vähentäviä yrityksiä kuin niitä, joissa investoinnit kasvavat.

Investoinneille on useita jarruja. Kysyntä ei ole elpynyt, yritysten kannattavuus on tavallista heikompi ja maksuhäiriöisten yritysten määrä on yli 50 prosenttia suurempi kuin ennen finanssikriisiä.

? Yritysten kannattavuus tullee heikkenemään selvästi kuluvan vuoden aikana. Tämä väistämättä näkyy investointien vähentymisenä seitsemättä vuotta putkeen. Tämä kehitys tulee myös jatkumaan, ellei uskalleta miettiä investointeja tukevaa yritysverotuksen uudistamista. Laajennus- ja korvausinvestointien vähentyessä hämäläiset etsivät tuottavuutta innovaatioista ja toimintamallien kehityksestä. Tämä on vahva signaali yritysten kyvystä uusiutua, jota verotusratkaisuilla nyt pitää tukea, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka toteaa. (Reska.fi)

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.