Maanantai 15.07.2024
Nimipäivät: Rauni, Rauna

Tuuli:
 

Yli puolet kantansa ilmoittaneista valtuutetuista sanoo toriparkille ei

Odotetaan, että nähdään lokakuun lopulla avautuvan kauppakeskus Goodmanin vaikutukset, ei toriparkkia ainakaan kaupungin kustannuksella ja ihme on, jos pientä muovikassia ei voisi kantaa paria korttelinväliä. Ja toisaalta: toriparkki on tehtävä keskustan elinvoiman varmistamiseksi, parkkiongelman ratkaisulle kyllä millä tahansa hyvin suunnitellulla vaihtoehdolla ja kaupunki voi mennä mukaan kiinteistöjään vastaavalla osuudella.

"Guutmanin" vaikutukset keskustan kaupankäyntiin alkavat pian selvitä.

“Guutmanin” vaikutukset keskustan kaupankäyntiin alkavat pian selvitä.

Hämeenlinnan kaupungin tuoretta keskustavisiota on arvosteltu siitä, että se ei ota kantaa toriparkin rakentamiseen. Tätä on epäilty jopa tarkoitushakuiseksi, sillä asukaskyselyssä toriparkkia kannatti vain 17 prosenttia.

Katso ReskaTV Cityn video toriparkista osoitteessa: http://youtu.be/6-huJ5DNtIs

(Pahoittelemme Youtube-ikkunan puuttumista)

? Valtuusto on linjannut, että ennen lopullista päätöstä pysäköintiratkaisujen tekemisestä pitää seurata kauppakeskus Goodmanin aiheuttama vaikutus kaupungin pysäköintiin. Valtuuston päätettäväksi viikon päästä tuleva keskustavisio ei ota kantaa ratkaisuun, vaan sen yhteydessä esitetään tutkittavaksi eri vaihtoehtojen tarkemmat taloudelliset vaikutukset ja yksityisen rahoituksen osuus, toteaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Iisakki Kiemunki (sd.) vastauksessaan Reskan kyselyyn.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) asettaa päätöksenteon takarajaksi vuoden lopun.

? Jos ulkopuolinen rahoitus löytyy, pitää rakentaa. Aiemmat selvitykset jo osoittavat, että toriparkki on viisain ratkaisu. Mutta ulkopuolinen (kiinteistöiltä ja käyttäjiltä) tuleva rahoitus tarvitaan. Ja olipa ratkaisu mikä hyvänsä, se on uskallettava tehdä vuoden loppuun mennessä, hän patistelee.

Reskan lähettämään sähköpostikyselyyn toriparkin tarpeellisuudesta vastasi 35 valtuutettua. Tiistaina markkinapäivänä ReskaTV:n City-erikoistoimitus kävi kyselemässä kommentteja myös nauhalle.

ReskaTV:n City-toimitus kiersi tiistaina torilla kuukausimarkkinoilla kyselemässä kommentteja toriparkkiin. Katso videolinkistä tämän jutun alusta, mitä vastasi konkaripoliitikko ja torikauppias Ensio Koitto (ei-kaupunginvaltuutettu).

ReskaTV:n City-toimitus kiersi tiistaina torilla kuukausimarkkinoilla kyselemässä kommentteja toriparkkiin. Katso videolinkistä, mitä vastasi konkaripoliitikko ja torikauppias Ensio Koitto (ei-kaupunginvaltuutettu).

Kantansa kertoneiden vastauksista löytyi 20 selvää ei-vastausta. Toriparkkiin ottavat yksiselitteisen kielteisen kannan erityisesti useat sosialidemokraatit ja perussuomalaiset.

? Toriparkki on liian kallis ratkaisu. Muita vaihtoehtoja pitää kartoittaa keskustan alueen pysäköintipaikkojen turvaamiseksi, toteaa Anna-Kaisa Häppölä (sd.).

? Tätä kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta ei tule repiä auki, kiteyttää Kari Ilkkala (ps.).

Vastustusta löytyy myös kokoomuksen riveistä.

? Ei. Katteen alle tulee 600 ilmaista kolmen tunnin parkkipaikkaa, toteaa Helena Lehkonen.

? Olen kaiken aikaa ollut toriparkin vastustaja. Juuri kunnostettu tori ympäristöineen on saatu elinvoimaiseksi, miksi repiä se uudelleen, tykittää Jarmo Vainio.

Kokoomuksesta löytyvät myös toriparkin harvat kannattajat, eli kaksi ehdottoman myönteistä kantaa.

? Paras sijainti ja toteuttamiskelpoisin, mukaan saatavissa myös ulkopuolista rahoitusta. Mahdollistaa keskustan lisärakentamisen ja sitä kautta keskustan elinvoiman lisääntymisen, toteaa Timo Saviniemi.

Rullaa alaspäin nähdäksesi kaikkien vastanneiden kannat!

Näistä ovista astutaan pian Goodmaniin Raatihuoneenkadun puolelta.

Näistä ovista astutaan pian Goodmaniin Raatihuoneenkadun puolelta.

Aaltonen Satu (sd.): Ei. Keinuparkki ja Kaivoparkki eivät varmasti ole vielä käyttöasteeltaan tapissa. Jos keskustan läheisyyteen pitää saada parkkitilaa, linja-autoaseman seutu parempi vaihtoehto.

Arvidsson Teija (kd.): Ei. Torin alle kaivautuminen on hyvin kallista, vaikka yksityistä rahoitusta löytyisikin 1/3 kustannuksista (mitä epäilen), torin auki kaivaminen on vaaraksi ympäröivien arvokiinteistöjen perustuksille (esimerkiksi Raatihuone tulisi vaatimaan paalutuksen), toriparkin rampit, ilmastointiputket eivät kuulu arvokkaan historiallisen torin kuvaan, torin kivetys on tehty kalliisti ja kauniisti kestämään aikaa. Olisi sääli repiä se rikki, toriparkin rakentaminen häiritsisi torin ympäristön liike-elämää rakennustöiden ajan (noin kaksi vuotta), eikä menetettyjä asiakkaita välttämättä enää saataisi takaisin, keskustaan ei tarvita niin paljoa lisää parkkipaikkoja. Pysäköintitarve on ylimitoitettu ja perustuu ylioptimistiseen kaupungin kasvuun ja liian suureen asuntotuotantoon. Pienempi maanpäällinen pysäköintitalo mahtuu esimerkiksi linja-autoaseman tontille.

Filatov Tarja (sd.): Verovaroin parkkihallin rakentaminen torin alle ei ole järkevää. Eli näilllä näkymin vastaus on ei, koska näyttää siltä, että yksityisiä investoijia ei hakkeelle löydy. Kyse ei kuitenkaan ole kyllä/ei -asiasta. Oleellisinta on kuka parkkiratkaisut maksaa. Jos löytyy ratkaisu, jossa yksityiset voivat hyötyä kaavoituksen kautta ja saada lisää rakennusoikeutta ja tilaa itselleen ja sillä kannustimella innostuvat maanalaiseen parkkitilan rakentamiseen, niin en vastusta autojen sijoittamista maan alle. Olipa kyseessä, tori, reska, tai jokin muu ratkaisu. Kaupungin kehittäminen edellyttää myös pysäköintiratkaisuja. Ensin on hyvä kuitenkin arvioida katteen vaikutus.

Hirviniemi Helena (kok.): Ennenaikaista vastata kysymykseesi, koska parhaillaan vasta selvitetään eri pysäköintiratkaisujen investointikustannukset ja rahoitusvaihtoehdot sekä laaditaan kannattavuuslaskelmat. Niiden pohjalta pysäköintiratkaisu tuodaan käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana.

Häppölä Anna-Kaisa (sd.): Ei. Toriparkki on liian kallis ratkaisu. Muita vaihtoehtoja pitää kartoittaa keskustan alueen pysäköintipaikkojen turvaamiseksi.

Ilkkala Kari (ps.): Ei. Tätä kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta ei tule repiä auki. Meille on oleellisesti tärkeämpää saada liittymäpysäköintiasiat kuntoon kuin asiointipysäköinti.

Kallioinen Juha (kok.): Keskustan asukas-, asiakas- ja erityisesti rakentamisen ja kehittämisen edellytyksenä olevan velvoitepysäköinnin ratkaisut on välttämättä tehtävä, mikäli keskusta aiotaan pitää elävänä ja kehittyvänä. Olisi pitänyt tehdä jo kymmenen vuotta sitten. Kaupungin päätettävissä olevia vaihtoehtoja lähitulevaisuudessa ovat tori ja linja-autoasema. Muut vaihtoehdot edellyttävät neuvotteluja ja onnistuessaan diilejä kiinteistöjen omistajien kanssa rakennusoikeuksista ja kaavasta. Siis mahdollisia, jos on oikea tahtotila ja näkymä löytyy.  Suunnittelussa ja rakentamisessa voi myös edetä vaiheittain ajatellen kaupallista ydinkeskustaa siten kokonaisuutena, että pidettäisiin mahdollisena maan päälle ja alle rakentamista koko reskan?torin -alueella ja mikäli taloudellisesti ja kokonaisuuden kannalta päästään sellaisiin neuvottelu ja kaavaratkaisuihin, että keskustassa kannattaa tehdä kehitystoimia, rakennettaisiin parkkitiloja vaiheittain. Yksin kaupunki ei voi keskustaa rakentaa ja kehittää, mutta kaupunki on ainoa taho joka keskustan kehittämisen voi viedä eteenpäin ja jolla on tästä vastuu.

“Toriparkki” lienee käsitteenä jo niin ryvettynyt ja epämääräinen, ja siihen on liiian monella naulittu niin tunnepitoinen suhtautuminen, että sen eteenpäin vieminen on lähes mahdotonta. Kaupungin keskustavisiosuunnittelussa asiaa lähestytään oikeammalla kulmalla. Määritellään tavoitteita, miten haluamme keskustan kehittyvän ja siihen liittyen ratkaistaan tavoitteiden edellyttämät infraongelmat. Yksi näistä on pysäköinti. Mikään kaupunki ei ole mielenkiintoinen, jos sillä ei ole elävää selkeää keskusta. Hämeenlinnassa on vielä poikkeuksellisen hieno ruutukaavakeskusta.

Jos kysytään, pitääkö keskustaa kehittää ja rakentaa, vastaus on, että tietenkin pitää. Tällöin väistämättä on ratkaistava parkkipaikkakysymys eli mihin parkkipaikat sijoitetaan. Minulle on aivan yhdentekevää, mihin kohtaan ydinkeskustaa paikat sijoitetaan, torin alle, reskan tai kiinteistöjen alle tai kerroksiin, mikäli yhtälö saadaan suunniteltua järkeväksi ja sovittua kiinteistön omistajien kanssa. Useampi vaihtoehto pitäisi pitää mahdollisena ja antaa toimijoille mandaatti suunnitella ja neuvotella osapuolten kanssa ja sitouduttaisiin siihen, että tavoitteeseen edetään. Siis parkkiongelman ratkaisulle kyllä, sijainti torin alla tai muualla, kaikki hyvin suunnitellut vaihtoehdot sopii.

Monet valtuutetut haluavat nähdä moottoritien katteen kauppakeskuksen ja uusien pysäköintipaikkojen vaikutuksen ennen kuin lukitsevat kantansa toriparkkiin.

Monet valtuutetut haluavat nähdä moottoritien katteen kauppakeskuksen ja uusien pysäköintipaikkojen vaikutuksen ennen kuin lukitsevat kantansa toriparkkiin.

Kauranen Aarne (sd.): Ei kaupungin rahoilla.

Kiemunki Iisakki (sd.): Nykyisillä tiedoilla ei pysty vielä sanomaan. Valtuusto on linjannut, että ennen lopullista päätöstä pysäköintiratkaisujen tekemisestä pitää seurata kauppakeskus Goodmanin aiheuttama vaikutus kaupungin pysäköintiin. Valtuuston päätettäväksi viikon päästä tuleva keskustavisio ei ota kantaa ratkaisuun, vaan sen yhteydessä esitetään tutkittavaksi eri vaihtoehtojen tarkemmat taloudelliset vaikutukset ja yksityisen rahoituksen osuus.

Itse arvioin, että torinalusparkki vaikuttaa poliittisesti mahdottomalta, vaikka selvitykset osoittaisivatkin sen toimivimmaksi tai edulliseksi ratkaisuksi verrattuna vaihtoehtoihin. Itse uskon kauppakeskus Linnan ja Reskan alla olevan alueen kehittämiseen pysäköintitarkoituksissa. Linnan kehittäminen on kuitenkin myös yksityisten omistajien käsissä.

Koskinen Johannes (sd.): Ei ainakaan kaupungin rahoilla tai vastuulla. Vaihtoehdot selvitetään loppuvuoden aikana. Minusta pääväyliin tukeutuva hajautettu pysäköinnin järjestäminen on toimivin, suurin yksikkö keskustassa linja-autoaseman yhteyteen.

Kyhkynen Terhi (kok.): En ole toriparkin rakentamisen kannalla.

Kylliäinen Kylli (kd.): Kyllin lyhyesti ja ytimekkäästi: Ei!! Taas tämä toriparkki kaivettin haudasta, jonne se on kuopattu. Kuka kumma Toriparkin kummitusta täällä pyörittää??? Yrittäjätkö?? Yksinkertaisesti: Kaivaa voi muuallakin kuin torilla. Peltilehmille ja Peltipossuille löytyy kyllä P-paikkoja. Kaivoparkin täyttöaste on pieni eikä Keinuparkkikaan pullistele!!!

Kärpänen Hannu (kesk.): Vakavasti on harkittava muitakin vaihtoehtoja, esimerkiksi linja-autoasemalle. Edullisempia ratkaisuja on haettava.

Kääriäinen Pekka (kok.): Mielestäni se voidaan rakentaa jos alueen/torin ympäristön kiinteistöt sen pääosin rahoittavat, kaupunki ei sitä voi yksin rahoittaa. Kaupunki voi tietenkin mukaan mennä omien kiinteistöjään vastaavalla osuudella. Pitääkö se rakentaa on kokonaan toinen juttu, selvitettävä on muutkin vaihtoehdot, kuten linja-autoaseman alue!

Lehkonen Helena (kok.): Ei. Katteen alle tulee 600 ilmaista kolmen tunnin parkkipaikkaa.

Lehtonen Irmeli (kd.): Ei. Toriparkkaus toteutuu jo torilla. Keskusta tarvitsee ehdottomasti toimivaa pysäköintiä, mutta tämä torinaluspysäköinti ei ole vastaus siihen. Torinaluspysäköinnin rakentamista en kannata. Se on taloudellisesti kestämätöntä rakentamista. Kaupungin investoinnit ovat tällä hetkellä hyvin kalliita ja veroeurot tarvitaan turvaamaan peruspalveluja. Torimme on historiallinen ja pieni, sitä ei myös siksi tulee kaivaa auki. Nyt valtuustoon tulevaa keskustan kehittämistä koskevaa esitystä tulee muutenkin tarkastella monipuolisemmasta näkökulmasta, kuin esitys tuo esille. Vaihtoehtona kehittäisin esimerkiksi linja-autoasemalle pysäköintiä, kauppakeskus Linnan mahdollista osittaista parkkitilajärjestelyä tulisi selvittää, keskustan asukaspysäköinnin tarpeisiin pitäisi myös löytää ratkaisuja.

Leinikka Antti (kesk.): Suoraan sanottuna en tiedä, enkä tiedä tietävätkö muutkaan valtuutetut mikä on se iso juttu, se “kiintopiste”, joka sanelee ja määrittää muut isot investoinnit ja ratkaisut. Lyhyt “historia”: 1) Vuosikymmeniä on kaivattu torin ympäristölle elävyyttä erilaisten ratkaisujen avulla, 2) Reskalla tähän kaiketi osin tähdättiin, mutta se on osoittautunut liian lyhyeksi ja yksinäiseksi kävelykaduksi, 3) Sitten päästettiin Tiiriö irti ja se on imenyt liikkeitä ja elinvoimaa torin ympäriltä ja hiukan kauempaakin, 4) Sitten tehtiin Goodman, joka taitaa sekin tyhjentää torin ja Reskan seutuja enemmän kuin hillitä Tiiriön laajenemista?

Toisin sanoen, jotenkin meidän tulisi saada itsellemme kirkastettua se, mikä tässä koko kehittämiskuviossa on koira ja mitkä ovat niitä häntiä, jotka koiraa näyttävät heiluttavan? Parkkipaikkoja varmasti tarvitaan lisää,koska niitä niin paljon tärkeän ja hyvin perustellun rakentamisen alta häviää ja on jo hävinnyt. Mutta onko torin alle rakentaminen oikea paikka. Toisin sanoen riittääkö se pitämään torin ympäristön korttelit elävinä ja arvossaan? Goodmaniin on helppo kävellä torilta varsinkin jos Reskaa jatketaan. Ja Tiiriö alkaa olla jo niin vahva keskittymä, että se kasvaa “luonnon lailla”, kunhan vain maata löytyy rakentamiseen. Nykyajan ihmiset – muutkin kuin lapsiperheet – ostavat kaupoista niin suuria määriä tavaraa, että kaupan nurkalle ja työntökärryille pääsy on lähes ehdoton edellytys. Suuria osotoskantamuksia on hankala kuljettaa bussissa vaikka aikataulut ja reitit miten sopisivat.

Eli ensin pitäisi jotenkin hahmottaa, mikä on kaupunkiranteen eheyttämisen (tai hajauttamisen) lopputulema ja vasta sitten miettiä, mihin bussivuoroja, parkkipaikkoja ym. tarvitaan. (Ehkä on mietitty, mutta ainakin minulle tuo “pihvi” ei salaatin joukosta meinaa löytyä.)

Murtonen Leena (sd.): Ei.

Niemelä Antero (ps.): Ei. Toriparkki on aivan mahdoton jo ajatukseltaankin, siis ei missään nimessä pidä mennä rakentamaan. Ensinnäkin sen rahoituskuvio on aivan auki. Kaupungin keskusta tulee autioitumaan Goodmanin avautumisen jälkeen, joten nykyiset parkkitilat tulevat riittämään. Torielämä on jo nyt hiljaista. Jos tori revitään auki 2?3 vuodeksi niin asiakkaat unohtavat koko torin. Missä esimerkiksi toria pidettäisiin rakentamisen ajan? Kaupungin päätöksien vaikutuksesta kauppa ja monet muut palvelut on ohjattu Tiiriöön. Viimeinen keskustan kuolinisku tulee Goodmanin takia. Pysäköintiä ja pysäköintiaikoja kehittämällä tyhjiä paikkoja löytyy.

Nyholm Pentti (sd.): Ei toriparkkia torin alle. Nyt rakennetut autoparkkihallit vastaavat tarpeita.

Ojamäki Mauri (sd.): Ei missään tapauksessa torinalusparkkia. Katsotaan ensin kuinka tavaratalo Guutmannin ilmaiset parkkipaikat vetää. Toivottavasti ei tarvitse rakentaa yhteiskunnan verovaroilla lisää tappiollisia parkkitaloja.

Ojansuu-Kaunisto Kirsi (vihr.): En kannata toriparkkia. On sekä taloudellisesti että toiminnallisesti järkevämpää hajauttaa pysäköintiratkaisuja pariin kohteeseen: linja-autoaseman alueelle, Linnan-kortteliin ja Kaivoparkkiin. En myöskään usko, että toriparkin rahoitukseen löytyy riittävästi hankkeeseen sitoutuvaa yritysrahoitusta. Jos sitä olisi, niin se olisi jo esillä ja tiedossamme.

Oksanen Veera (sd.): Toriparkin kannattavuus tai kannattamattomuus riippuu niin monesta asiasta. Mikä olisi kaupungin rooli? Entä yrittäjien? Miten muu keskustan pysäköinti järjestettäisiin? Halutaanko keskustasta autoilijoiden, kävelijöiden, pyöräilijöiden vai kaikkien aluetta? Miten kauppakeskus Goodman vaikuttaa kaupunkilaisten käyttäytymiseen?

Toriparkkia ei voida arvioida yksin, se on osa keskustaa. Yleisellä tasolla yksityisin varoin rakennettu maanalainen pysäköinti olisi järkevä ratkaisu, jos muut palaset (yritykset, tarve, paikka, jne) loksahtaisivat paikalleen. Parkkipaikkojen maksaminen kuuluu niitä tarvitseville, eiväkä parkkihallit tarvitse ikkunoita. Maanpäällisen tilan voisi säästää liiketiloille, muille palveluille ja asunnoille.

Pohjalainen Pekka (kesk.): Ei. Kaupungin keskustan asiakasvirta siirtyy Goodmaniin ja mahdollisen täydennysrakentamisen autopaikoille täytyy löytää halvempi ratkaisu.

Rahkio Marjatta (kesk.): Me tarvitsemme parkkipaikkoja tässä torin läheisyydessä. Joka tapauksessa tähän läheisyyteen tarvitaan paikka markkinoille ja torille tulijoille, oli se paikka sitten missä hyvänsä. Kaupungin tilanne on se, että meillä ei ole seuraavan kolmen vuoden aikana mahdollisuutta sijoittaa toriparkin rakentamiseen. Tarvitsemme kolmen vuoden väliaikaisratkaisun, jotta näemme mikä on Goodmanin ja sen vieressä olevan parkkitilan vaikutus.

Ranjith Kumar Prabhakaran (sd.): Ei. Toriparkki ei ole investointi tulevaisuuteen. Haluan ympäristön ja veronmaksajien kannalta paremman ratkaisun keskustan kehittämiselle.

Ranne Lulu (ps.): Ei. Ensin pitää katsoa, miten keskusta lähtee kehittymään, kun on rakennettu tämä Goodman, miten se lähtee vetämään ja millä lailla saisimme nykyiset parkkitalot täyteen. Sitten täytyy miettiä uusiksi myös lyhytaikainen pysäköinti keskustassa. Toriparkkihan ei ratkaise meidän nykyisiä ongelmia, eli meidän pysäköinti Oy ei pysy pystyssä, lainat ovat valtavat, ja kustannukset ovat valtavat. Se, että tässä vaiheessa lähdettäisiin vielä uutta, isoa investointia tekemään, ei ole millään tavalla järkevää.

Rautio Sari (kok.): Jos ulkopuolinen rahoitus löytyy, pitää rakentaa. Aiemmat selvitykset jo osoittavat, että toriparkki on viisain ratkaisu. Mutta ulkopuolinen (kiinteistöiltä ja käyttäjiltä) tuleva rahoitus tarvitaan. Ja olipa ratkaisu mikä hyvänsä, se on uskallettava tehdä vuoden loppuun mennessä.

Savijoki Kaija-Leena (kok.): En ole toriparkin kannattaja. Ainoastaan siinä tapauksessa, että yksityiset yritykset sitoutuvat siihen riittävän suurella panoksella, olen valmis harkitsemaan asiaa. Kuuntelen myös asiasta tehdyt selvitykset ennen lopullista päätöstä.

Saviniemi Timo (kok.): Kyllä. Paras sijainti ja toteuttamiskelpoisin, mukaan saatavissa myös ulkopuolista rahoitusta. Mahdollistaa keskustan lisärakentamisen ja sitä kautta keskustan elinvoiman lisääntymisen.

Seppälä Vesa-Matti (ps.): Ei. Kaupankäynti rakentuu päivittäistavarakaupan ympärille. Sitä tehdään pääasiassa Tiiriössä, ei keskustassa. Hämeenlinnan keskusta on menettänyt markkina-asemansa, eikä kykene kilpailemaan Tiiriön ilmaispaikkojen kanssa rakentamalla lisää maksupaikkoja keskustaan.

Sieppi Päivi (vihr.): Ei. Kallis, kiinnostuneita rahoittajia ei ole löytynyt, tarvittavat autopaikat voidaan sijoittaa kaupungin kehälle, eikö esimerkiksi kaivoparkkiin voisi tehdä lisäkerroksia autoille? Pystyttäisiinkö toriparkin toteutus tekemään niin etteivät torin ja ympäristön kulttuurihistorialliset arvot kärsi?

Sorvari Jukka (kesk.): Mielestäni ei toriparkkia Hämeenlinnaan, etenkään kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.

Vainio Jarmo (kok.): Olen kaiken aikaa ollut toriparkin vastustaja. Juuri kunnostettu tori ympäristöineen on saatu elinvoimaiseksi, miksi repiä se uudelleen. Lähikortteleista löytyy tilaa pysäköintiratkaisuihin. Ihme on jos pientä muovikassia ei voisi kantaa paria korttelia. Huonekalut kyllä kuljetetaan kotiin vielä nykyäänkin. Olen ihmetellyt sitäkin jo pitkään, mistä kuvitellaan ostovoiman riittävän jatkuvaan liikekokonaisuuksien perustamiseen. Kestävä kehitys ja kierrätys ovat tätä päivää. Mikäli toriparkkiin päädytään, se on ehdottomasti tehtävä yrittäjäporukan varoilla.

Vekka Tapio (kok.): Kyllä. Kaupungin keskustan painopiste siirtyy loppukuusta Goodmaniin ja koko keskustan elinvoiman varmistamiseksi toriparkki on tehtävä. Mm. Mikkelissä ja Kuopiossa toriparkki on merkittävästi lisännyt keskustan vetovoimaa. Lahdessa toriparkin rakentamispäätös laittoi kymmenien miljoonien yksityiset investoinnit liikkeelle torin ympäriltä, sama on odotettavissa Hämeenlinnassa.

(Juttua päivitetty viimeksi ma 13.10. klo 8.54, lisätty Niemelän kommentti ja päivitetty vastaajien määrä sekä vastausjakauma.)

(Juttua päivitetty viimeksi ke 8.10. klo 15.23, korjattu Kirsi Ojansuu-Kauniston sukunimi)

(Juttua päivitetty viimeksi ke 8.10. klo 12.37, lisätty Kylliäisen, Raution ja Sorvarin vastaukset, päivitetty vastausten määrä ja jakauma sekä lisätty juttuun kaupunginhallituksen puheenjohtajan Raution kommentti.)

(Juttua päivitetty viimeksi ke 8.10. klo 10.03, lisätty lopullisten vastausten sekä kyllä- ja ei-kantojen määrä ja muutettu jutun otsikkoa sekä kestolinkkiä vastausjakauman mukaiseksi)

Juha Reinikainen

Lahdessa toriparkin rakentamispäätös laittoi kymmenien miljoonien yksityiset investoinnit liikkeelle torin ympäriltä, sama on odotettavissa Hämeenlinnassa, sanoo Tapio Vekka.

Lahdessa toriparkin rakentamispäätös laittoi kymmenien miljoonien yksityiset investoinnit liikkeelle torin ympäriltä, sama on odotettavissa Hämeenlinnassa, sanoo Tapio Vekka.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.