Keskiviikko 27.09.2023
Nimipäivät: Vesa

Tuuli:
 

Ekologinen verkosto ja luonnonvarojen kestävä käyttö eivät katso maakuntarajoja

Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Lulu Ranne sanoo, että lisä raiteiden rakentaminen nykyiselle ratakäytävälle on ainoa järkevä vaihtoehto. Kuva: Reska.fi arkisto / Juha Reinikainen.

Hämeen maakuntahallitus antoi lausunnon Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan luonnoksesta, jonka teemana ovat elonkirjo ja energia. Kanta-Häme ja Pirkanmaa ovat rajanaapureita, jonka vuoksi maakunnallinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Myös kehittämisen näkökulmasta teemat osuvat hyvin yksiin maakuntien välillä.

Pirkanmaan maakuntakaavassa on varauduttu väestömäärän merkittävään kasvuun vuoteen 2040 mennessä. Kasvun ja yhdyskuntarakenteen painopistealueet ulottuvat myös Kanta-Hämeeseen Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-vyöhykkeen osalta. Nyt työn alla olevan vaihemaakuntakaavan tavoitteena on tukea erityisesti luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa sekä vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella.

Hämeen liitto pitää tärkeänä, että seudullisten virkistys- ja ekologisten yhteyksien jatkuvuus turvataan ja niitä vahvistetaan.

– Tarvitaan tiivistä yhteistyötä alueiden välillä, sillä luonto ja ekologiset käytävät eivät rajoitu maakuntien rajoihin. On huolehdittava esimerkiksi hirvien ja muiden suurempien eläinten kulkujärjestelyistä myös sen vuoksi, ettei liikenneturvallisuus vaarannu, Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Ahonen sanoo.

Hämeen liiton vuonna 2016 teettämässä Kanta-Hämeen ekologinen verkosto -selvityksessä tunnistettiin useita maakuntia yhdistäviä luonnon ydinalueita ja ekologisia käytäviä, jotka muodostavat elonkirjolle liikkumis- ja leviämisreittejä ydinalueelta toiselle.

Pääradan parantaminen on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää
Hämeen liitto painottaa lausunnossaan kestävien liikkumismuotojen edistämistä. Nykyisen liikenneinfran ja erityisesti pääradan kehittäminen ja parantaminen nähdään kestävänä liikenteen päästöjä vähentävänä toimena.

Pääradan perusparantaminen ja lisäkapasiteetin rakentaminen nykyiselle ratakäytävälle vaikuttaa moneen asiaan myönteisesti. Sujuva työvoiman ja tavaroiden liikkuminen vähentää liikenteen päästöjä ja vahvistaa vientiä ja Hämeen elinvoimaa. Hämeen liitto muistuttaa, että elinympäristöjen tarpeetonta pirstoutumista luonnossa tulee välttää.

– Lisäraiteiden toteuttaminen nykyiselle ratakäytävälle on ainoa järkevä vaihtoehto, jonka toteutusta on kiirehdittävä yhdessä ratatekniikan uusimisen kanssa. Pirkanmaalla on hyvä kaavavalmius pääradan investointeihin ja myös Kanta-Hämeen maakuntakaava mahdollistaisi heti tämän uuden raideparin rakentamisen nykyiseen käytävään, sanoo maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Lulu Ranne.

Pirkanmaalla laaditaan vaihemaakuntakaavan rinnalla uutta energiastrategiaa. Kanta-Hämeessä puolestaan käynnistyy uusiutuvaan energiaan liittyvä selvitys, jossa tullaan esittämään Kanta-Hämeen energiataseen nykytila, uusiutuvan energian potentiaali ja mahdollisuudet maakunnan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Selvityksen yhtenä tarkoituksena on nopeuttaa vihreän siirtymän investointihankkeiden kaavoitusta ja lupamenettelyä ja edistää siten hankkeiden toteutumista. Tämän myötä myös maakuntien ja kuntien välinen yhteistyö tulee korostumaan.

– Näemme energiahankkeissa tarvetta maakuntarajat ylittävään verkostoitumiseen, etenkin kun alueelle halutaan houkutella investointeja. Näihin liittyvät suunnittelukysymykset, kuten sähkönsiirtoverkon tai vetyputkien järkevä sijoittaminen tulee valmistella kunta- ja maakuntarajojakin laajemmin. Energian tuotannossa ja huoltovarmuudessa ratkaisujen pitää niveltyä sekä naapureiden että valtakunnallisiin linjauksiin, toteaa Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Johannes Koskinen.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.